Co ULŠ dokázala?

Než se doporučení Ústřední lesní školy dostanou do reality, obvykle chvíli zabere. Podíváme-li se však necelé dva roky zpět, spoustu hmatatelných změn najdeme. Zde jsou vidět některé posuny – kompletní přehled témat z let 2014 a 2015 najdete zpracovaný na Křižovatce.

Téma ÚLŠ 2014 - Kompetenční model Junáka (KMJ)
Aktuální stav tématu:

 • Dle požadavků ÚLŠ 2014 byl KMJ srovnán s obsahem ČZ a VZ a upraven tak, aby s nimi byl v souladu.
 • K připomínkování KMJ byly osloveni nejprve vybráni zkušení vzdělavatelé a následně byla otevřena také veřejná diskuse, do které mohl přispět kdokoliv.
 • V současné době (po ÚLŠ 2015 – viz dále) je KMJ vytvořen a schválen pro pozici čekatele a vůdce oddílu. Aktuálně se pracuje také na zbývajících pozicích – vedoucí jednotky a instruktor.
 • Z usnesení ÚLŠ 2014 se zatím nepodařilo naplnit požadavek na slovníček pojmů, ale s jeho vytvořením počítáme.
Téma ÚLŠ 2014 - Řízení kvality vzdělávacích akcí

Aktuální stav tématu:

 • Navržený systém řízení kvality vzdělávacích akcí je postupně zaváděn do praxe. Je nastaveno hodnocení projektů a závěrečných zpráv, na jaře 2016 byl aktualizován řád pro vzdělávání, který nově obsahuje kapitolu k řízení kvality a pojmenovává některá opatření.
 • Aktuálně největší změnou je zavedení projektů a závěrečných zpráv pro nelesní kvalifikační akce, ke které chystáme podporu. Od roku 2018 je zakotvena povinná kvalifikace pro kvalifikační nelesní akce (jeden člověk s IK v týmu).
 • V druhé polovině roku bude revidován a posílen projekt mentoringu, do kterého se budou moci zapojit také vzdělavatelé. Je dokončováno hodnocení kvality pro vzdělávací akce.
Téma ÚLŠ 2014 - Dostupnost vzdělávání

Aktuální stav tématu:

 • Jsou realizovány dílčí aktivity jako např. kompletní databáze vzdělávacích akcí na Křižovatce, metodický materiál vzdělavatelům pro pořádání ČZ a VZ v jednom pro vybrané uchazeče.
 • Aktuálně vychází příručka k čekatelské zkoušce, byla zavedena tzv. instruktorská škola nelesního charakteru za účelem zvýšení dostupnosti instruktorského vzdělávání, pracujeme na revizi systému oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.
 • Zatím se nedaří zcela podpořit regiony, aby mohly nabízet vzdělávání, nedaří se vytvořit některé metodické materiály pro podporu nezkušených vzdělavatelů či kvalitní příručky pro zájemce o vzdělávání. K diskusi je také to, do jaké míry jako vzdělavatelé umíme reagovat na poptávku.
Téma ÚLŠ 2015 - Nelesní instruktorská škola

Aktuální stav tématu:

 • Nelesní instruktorská škola je v souladu s návrhem ÚLŠ aktuálně v procesu schvalování v náčelnictvu. V září by mělo proběhnout tzv. druhé čtení změny řádu pro vzdělávání a tím by IŠ měla být zanesena do systému.
 • Jedinou změnou oproti doporučení ÚLŠ je to, že jako vstupní podmínka postačuje účastnická zkušenost z lesní akce (nikoliv elévská zkušenost z týmu).