ÚLŠ – pojďte s námi směrovat skautské vzdělávání!


ÚLŠ 2020 se uskuteční 20.-22. listopadu na Kaprálově mlýně u Brna.

Co je ÚLŠ?

Víkendové celostátní setkání vzdělavatelů.

Nejde o setkání pouze lesních kurzů a škol, očekáváme zástupce i menších a lokálních vzdělávacích akcí a seminářů.

Pro koho je ÚLŠ?

Programy připravujeme pro zkušené instruktory i elévy. Inskruktorská kvalifikace rozhodně není podmínkou účasti.

Vítáni jsou také výchovní zpravodajové a všichni, kteří se zabývají směrováním činovníků na jejich cestě za kvalifikací či osobním rozvojem.

Základní informace

Kdy? 22. – 24. listopadu 2019
Kde? Smysluplná škola, Lyčkovo nám. 460/6, Praha
Přihlašování do 20. 11. 2019 či naplnění kapacity
Cena? Účast na ÚLŠ je zdarma. Platí se pouze za objednané jídlo.

Dotazy můžete směřovat na uls@skaut.cz.

_nik0945
ULŠ 2016 -
Petr Vilgus

Na čem akce stojí aneb pilíře ÚLŠ

Problematika vzdělávání

Hledání řešení slabin skautského vzdělávání a rozhodování o jeho dalším směřování.

Vzdělávací programy

Programy a setkání s inspirativními osobnostmi nejen ze skautského prostředí.

Sdílení zkušeností

Sdílení zkušeností a názorů s ostatními vzdělavateli, příklady dobré praxe a isnpirace pro váš kurz.

Setkání instruktorů

Setkávání, seznamování, navazování nových kontaktů. Prostor pro rozhovy s lidmi z OVČINu a Náčelnictva.